Vi fick äran att restaurera 800 kvm akustiktak som kanske annars hade kasserats. Arkitekterna Semrén & Månsson valde färger enligt världsutställningen ”Colours Of Wellbeing”. Undertaken sitter i Alectas fastighet på Regeringsgatan, Stockholm. Högst upp på priolistan var just återbruk när de renoverade hela våningen i denna byggnad.

Ljudabsorbenterna var vita från början. Vi färgade dem i dessa färger.
Ett av 30 kontorsrum för de färgade akustiktaken.

Ljudabsorbering och flamskyddet behålls

CousicGlo använder en unik Coating som inte beter sig som en vanlig färg. Den bildar inte någon film-bildning och täpper därmed inte till ljudabsorbenternas ljudabsorbering. Även flamsäkerheten blir som original. Denna metod är inte ny, men däremot är det första gången den kan erbjudas i Sverige. Man sparar både tid och pengar samtidigt som vi gör miljön en verklig tjänst. Återbruka befintligt byggmaterial på plats är ofta den bästa lösningen idag.

https://www.instagram.com/cousticglo/