Omfärgning

Detta är första gången man kan erbjuda byte av färg för akustiktak och akustikpaneler. Med unika produkter kan vi byta färg utan att takens ljudabsorberande egenskaper försämras. Även brandskyddet återställs. Du har alltså möjlighetern med CousticGlos unika omfärgningsmetod att förändra hela upplevelsen av era lokaler. Sätt din egen prägel i dina lokaler.

De flesta akustiktak är vita, ibland gråa eller svarta. Vill man ha en annan färg måste plattorna specialbeställas. Men här erbjuder vi ett miljövänligt, hållbart och även ekonomiskt alternativ.

CousticGlo kan byta färg på ditt akustiktak utan att dess akustiska egenskaper går förlorade. Metoden har utvecklats under många år och säkerställts i laboratorietester. Vi kan idag erbjuda valfri kulör på ditt undertak.

Före - Efter bilder

Här följer ett par bilder från arbeten där vi bytt färg på taken. Många restauranger, gym och kontor vågar idag sätta annan färg en vit på undertaken. Börjar även bli populärt redan i arkitektfasen att sätta sin egen prägel i lokalerna.