REFERENSER

CousticGlo har varit igång sedan 1975 och har fantastiskt många referenser. Flera franchisekedjor såsom Mc Donalds, Burger King, SevenEleven m.fl. har fått sina tak restaurerade av CousticGlo. Hela flygplatser som Melbourne Airport fick sina tak rengjorda och restaurerade. Adidas Concept Stores runt om i världen har låtit CousticGlo byta färg på taken till svart.

Här i Sverige följer några av våra arbeten nedan. Choice Hotels, Yoko Diner Club, Castellum, Berendsen och Curves Gym visas nedan.

All
akustiktak
Klimatförbättring
Ljudabsorbenter
Omfärgning
restaurering
Takbehandlingar

Castellum – Akustiktak fick nytt liv

akustiktak, Klimatförbättring, restaurering,

Adidas – Gateway

akustiktak, Klimatförbättring, Omfärgning,

BYT FÄRG PÅ AKUSTIKTAKET

akustiktak, Klimatförbättring, Omfärgning,

Yoko – Helsingborg

akustiktak, Ljudabsorbenter, Omfärgning,

Berendsen – Akustiktak restaurering

akustiktak, Omfärgning,

Akustiktak Restaurering

akustiktak, Klimatförbättring, restaurering, Takbehandlingar,