Akustiktak

Renovering och underhåll av Akustiktak och undertak

När ljudabsorberande akustiktak från Ecophon, Parafon och Rockfon blir smutsiga eller missfärgade behöver man numera inte byta ut dem till nya. CousticGlo kan rengöra, renovera och restaurera all typ av Akustiktak. Vi kan behandla alla materialtyper såsom stenull, glasull eller mineralull med CousticGlos produkter och metoder. Vi utgår från Malmö och Helsingborg men utför arbeten i hela Sverige. De porösa och ljudabsorberande taken kan få sin färg återställd igen. Vi kan också byta färg till alla kulörer inom NCS-systemet. Vi återställer även flamsäkerheten som taken hade när de var nya. Det går också att rengöra taken med en speciell desinficering som även eliminerar oönskade odörer. Positivt är också att vi kan genomföra arbetet snabbt utanför ordinarie öppettider.

Alla taksystem som vi renoverar får även sina bärverk färgrestaurerade. Alla detaljer i undertaken såsom lampor, kristallkronor och luftkonditioneringar kan rengöras samtidigt. Undertak och akustiktak som består av släta eller perforerade absorbenter, trä och plankor, tillsammans med takgaller, MF eller metallram profiler spelar ingen roll, vi renoverar alla tak. Detta gör oss på CousticGlo Scandinavia AB idealiska för skolor, hotell, flerbostadshus och vårdbyggnader samt kontor och butiker. Miljömässigt är det alltid bäst att restaurera befintligt material istället för att byta ut mott nytt. Återbruk när det är som bäst. CousticGlos produkter är vattenbaserade och miljövänliga. Produkterna är registrerade och godkända av Sunda Hus. Samtliga produkter är ISO9001 kvalitésäkrade vilket innebär att vi arbetar med ständig förbättring.

Se bilder nedan: Bilden till höger visar 2 akustiktak plattor som är till hälften restaurerade. Den till vänster är renoverad till ny svart look, den till höger är en gulnad gammal platta som fått sin vita fina färg tillbaka. Vi visade dessa på en B2B mässa i Lund. CousticGlo Scandinavia AB renoverar akustiktak och innertak Sverige nationellt men finns på plats i Malmö.  Har du också ett akustiktak som är i behov av rengöring eller få ny fräsch färg? Ring oss så tittar vi på det tillsammans

Akustiktak som är färgade och återställda
CousticGlo-färgade akustiktak med speciell ”coating”.

Olika typer av Akustiska takplattor

Akustisk prestanda på hur mycket ljud en takplatta kan absorbera är en nyckelfaktor att tänka på när man valde takplattor. Vi återställer alla typer av ljudabsorbenter. God akustik är avgörande för produktivitet och kreativitet på arbetsplatsen. Om akustiken i ett rum inte beaktas ordentligt kan detta få skadliga effekter i form av stress eller trötthet.

Utbildningslokaler i skolor är extra viktigt med god akustik eftersom elever måste höra sin lärare bra och kunna fokusera rätt. Inom vårdmiljön ökar bullriga väntrum och avdelningar stressen och belastar sjukhuspersonalen. Det finns takplattor med en mängd olika akustiska egenskaper för att passa alla eventualiteter. Akustiska egenskaper delas in i kategorierna ljudabsorption (absorbering av ljud ur rummet) och ljudisolering (förhindrar att ljud rör sig mellan rummen). De flesta takplattor är designade för olika ändamål, men det finns det några specialprodukter som erbjuder båda. Det viktiga är att man följer ert behov och de svenska nationella reglerna för akustiktak.

Underhåll och renovering av dyrbara akustiktak:

1 Återställ färgen (eller byt färg till valfri kulör)
2 Återställ flamsäkerheten
3 Återställ ljud absorberingen
4 Rengör eller desinficera taken för en bättre miljö

Den speciella ”akustikfärgen” är vår acoustical coating som också är vattenbaserad och miljövänlig. Den kan alltså återställa färgen utan att förstöra takens förmåga att absorbera ljud. När vi rengjort eller restaurerat taken kan man vistas i lokalen bara några timmar senare.

Kort om Ljudsabsorbering

Ljudabsorption handlar om efterklangen av ljud i ett rum. När ljud färdas avtar det allteftersom men kan reflekteras på liknande sätt som ljus. När ett ljud når en vägg, tak eller golv, kommer en del av det ljudet att reflekteras tillbaka in i rummet. Mjukare material kommer att absorbera en del av detta vilket kommer att hjälpa till att dämpa ljudmiljön. Akustikplattor har en klassificering mätt i alfavågor mellan 0,0 (ingen ljudabsorption) och 1,0 (100 % ljudabsorption). För att underlätta jämförelsen tenderar tillverkare att att kategorisera plattor i klasser som sträcker sig från ’A’ (bästa ljudabsorbenter) till ’E’ (sämsta ljudabsorbenter). För god ljudabsorption vill du ha en platta klassad klass C eller högre vilket också är minimikravet för nya undertak i skolor.

Ett vanligt exempel skulle vara om du har ett konfidentiellt mötesrum i anslutning till ett kontor med öppen planlösning. Du kommer sannolikt att kräva en hög ljuddämpning från ditt undertak och/eller partitionering för att förhindra att konversationer i det konfidentiella mötesrummet blir hörbara utifrån. Ljudisolering mäts i decibel (dB) och som en allmän regel för en rimlig grad av integritet bör lägsta ljudisoleringsvärde mellan angränsande rum vara 34dB. Vi på CousticGlo Scandinavia AB hjälper dig att mäta decibelnivån i Sverige efter svensk standard, kontakta vårt Malmö kontor så kommer vi och hjälper er.

 

Exklusiv Akustikputs utan bärverk

Ecophones Fade eller Rockfon Mono Acoustics Akustikputs – En exklusiv variant av akustiktak och väggabsorbenter som inte har några synliga bärverk. Det blir en ultraren finish. Man kan med dessa system skapa helt unik design då det inte finns några bärverk att ta hänsyn till. Det är ett hantverk att klistra och fästa hela akustiktak och akustikväggar och sedan belägga dem den speciella ljudabsorberande akustikputsen. När väl systemet med akustikputsen är monterad går det inte att byta ut något. Om dessa tak och väggar blir smutsiga eller skadade så är CousticGlo en smidig och enkel lösning. Vi återställer skador och missfärgningar utan att det påverkar takens ljudabsorbering och flamsäkerhet. Med CousticGlo kan man med ett klimatsmart och ekonomiskt sätt byta färg på den exklusiva akustikputsen. Vi utför montering av Fade Akustikputs sedan sommaren 2022 via vår samarbetspartner www.akustikputs.se