Akustiktak

Akustiktak kan renoveras och de behöver underhållas

Dina ljudabsorberande tak från Ecophon, Parafon, Rockfon och andra företag som tillverkar akustiktak behöver inte bytas ut när de blir smutsiga eller tappar färg. Akustiktak kan rengöras, renoveras och restaureras. Alla materialtyper såsom stenull, glasull eller mineralull kan behandlas med CousticGlos produkter och metoder. CousticGlo Scandinavia AB rengör  undertak och akustiktak till nära nyskick igen. Vi utgår från Malmö och Helsingborg men utför arbeten i hela Sverige. Ditt under- och innertak får förbättrad färg och ljudabsorbering samtidigt som de porösa materialen återfår sin flamsäkerhet som de hade när det var nytt.

Alla taksystem som vi renoverar får även sina bärverk färgrestaurerade. Alla detaljer i undertaken såsom lampor, kristallkronor och luftkonditioneringar rengörs också. Om ditt undertak eller akustiktak består av släta och perforerade absorbenter, trä och plankor, tillsammans med takgaller, MF eller metallram profiler spelar ingen roll, vi renoverar alla tak. Detta gör oss på CousticGlo Scandinavia AB idealiska för skolor, flerbostadshus och vårdbyggnader samt kontor och butiker. Miljömässigt är det alltid bäst att restaurera befintligt material utan att byta ut allt. CousticGlos produkter är vattenbaserade och miljövänliga. Vi är godkända av Sunda Hus och samtliga produkter är ISO9001 kvalitésäkrade vilket innebär att vi arbetar med ständig förbättring. Positivt är också att vi kan göra arbetet snabbt utanför ordinarie öppettider.

Se bilder nedan: Bilden till höger visar 2 akustiktak plattor som är till hälften restaurerade. Den till vänster har renoverat till ny svart look, den till höger är en gulnad gammal platta som fått sin vita fina färg tillbaka. Vi visade dessa på en B2B mässa i Lund. CousticGlo Scandinavia AB renoverar akustiktak och innertak Sverige nationellt men finns på plats i Malmö.  Har du också ett akustiktak som behöver restaureras? Ring oss så tittar vi på det tillsammans

Akustiska takplattor

Akustisk prestanda på hur mycket ljud en takplatta kan absorbera är en nyckelfaktor att tänka på när man valde takplattor. Vi återställer alla typer av ljudabsorbenter. God akustik är avgörande för produktivitet och kreativitet på arbetsplatsen. Om akustiken i ett rum inte beaktas ordentligt kan detta få skadliga effekter i form av stress eller trötthet.

Till exempel inom utbildning om akustiken i ett klassrum är otillräcklig kommer eleverna att ha svårt att fokusera och höra sin lärare. Likaså i vårdmiljön ökar bullriga väntrum och avdelningar stressen och belastar sjukhuspersonalen. Det finns takplattor tillgängliga med en mängd akustiska egenskaper för att passa alla eventualiteter. Akustiska egenskaper delas in i kategorierna ljudabsorption (absorbering av ljud ur rummet) och ljudisolering (förhindrar att ljud rör sig mellan rummen). Medan de flesta takplattor är designade för att göra det ena eller det andra, finns det några specialprodukter som erbjuder båda. Det viktiga är att man följer ert behov och de svenska nationella reglerna för akustiktak Underhåll dina dyrbara akustiktak: 1 Återställ färgen (eller byt färg)2 Återställ flamsäkerheten 3 Återställ ljud absorberingen4 Rengör eller Desinficera taken för en bättre miljö Dessutom är vår acoustical coating vattenbaserad och miljövänlig. När vi rengjort eller restaurerat taken kan man använda lokalen bara några timmar senare.

Ljudabsorption

Ljudabsorption handlar om efterklangen av ljud inom ett rum. Ljud kommer att försvinna när det färdas men reflekteras på ett liknande sätt som ljus, så när ett ljud, för ge exempel någons röst, når en vägg, tak eller golv, kommer en del av det ljudet att reflekteras tillbaka in i rummet. Mjukare material kommer att absorbera en del av detta vilket kommer att hjälpa till att förhindra en din ljudmiljö. Om dina akustikplattor har en klassificering mätt i alfavågor mellan 0,0 (ingen ljudabsorption) och 1,0 (100 % ljudabsorption), men för att underlätta jämförelsen tenderar tillverkare att att kategorisera plattor i klasser som sträcker sig från ’A’ (bästa ljudabsorbenter) till ’E’ (sämsta ljudabsorbenter). Generellt sett, för god ljudabsorption vill du ha en platta klassad klass C eller högre, detta är också minimikravet för nya undertak i skolor. Ibland kallad ”ljuddämpning”, ljudisolering relaterar till överföring av ljud från ett utrymme till ett annat. Ett vanligt exempel skulle vara om du har ett konfidentiellt mötesrum i anslutning till ett kontor med öppen planlösning. Du kommer sannolikt att kräva en hög ljuddämpning från ditt undertak och/eller partitionering för att förhindra att konversationer i det konfidentiella mötesrummet blir tydligt hörbara utifrån. Ljudisolering mäts i decibel (dB) och som en allmän regel för en rimlig grad av integritet bör lägsta ljudisoleringsvärde mellan angränsande rum vara 34dB. Vi på CousticGlo Scandinavia AB hjälper dig att mäta decibelnivån i Sverige efter svensk standard, kontakta vårt Malmö kontor så kommer vi och hjälper er.

 

Exklusiv Akustikputs utan bärverk

Ecophones Fade eller Rockfon Mono Acoustics Akustikputs – En exklusiv variant av akustikväggar och tak som inte har några synliga bärverk. Det blir en ultraren finish. Man kan med dessa system skapa helt unik design då det inte finns några bärverk att ta hänsyn till. Hela akustiktaket eller akustikväggen klistras eller fästs direkt på väggar och tak och sedan sprayas en speciell akustikputs. När väl akustikputsen är monterad går det inte att byta ut något. Om dessa tak blir smutsiga eller skadade så är CousticGlo en smidig och enkel lösning. Vi återställer skador och missfärgningar utan att takens egenskaper försämras. Vi kan också på ett klimatsmart och ekonomiskt sätt byta färg på akustikputs om ni vill sätta en ny prägel på era lokaler. Vi utför montering av Fade Akustikputs sedan sommaren 2022 via vår samarbetspartner www.akustikputs.se