• image
  • image

PROJECT DESCRIPTION

Yoko skulle öppna i en lokal med ljudabsorbenter i taken och på väggarna. Hela färgsättningen skulle modifieras. CousticGlo fick uppdraget att byta färg på alla ljudabsorbenter och akustiktak. Med bara ett par dagars framförhållning kunde vi slutföra hela arbetet till kundens belåtenhet. Stora besparingar gjordes på för miljön och ekonomin eftersom vi restaurerade befintligt material och förlängde livet på dem.

  • Kund: Restaurang Yoko Helsingborg

LIVE PREVIEW