Före och efterbild på restaurering av akustiktak
Före och efterbild på restaurering av akustiktak
Akustiktak som har fått ny färg och fräschör
Akustiktak som förnyas med hjälp av restaurering av CousticGlo

PROJECT DESCRIPTION

”Som natt och dag!” 🌗
Skillnaden blir enorm.
Förvandlingen kan göras när ni håller stängt.
Akustikplattornas förmåga att absorbera ljud bibehålls med våra unika metoder och produkter.

PROJECT DETAIL